NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

KTE Jertovec


Jertovec 151, 49 282 KONJŠČINA
tel.: 049 426 600, fax: 049 426 680
   

Direktor: Zlatan Čehulić.

Opći podaci:

  • položaj: Konjščina, Jertovec
  • naziv elektrane: kombinirana (plinsko-parna) termoelektrana Jertovec
  • tip: interventna (vršna)
  • vrsta goriva: prirodni plin, ekstra lako ulje za loženje
  • ukupna snaga: 88 MW
  • vrste proizvoda: električna energija i usluge sustava
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 70 GWh 45 GWh 16
GWh
3
GWh
2
GWh
6
GWh

snaga po agregatima
ISO 15 0C
tip godina izgradnje /revitaliazcije
A: 27,5 MW plinskoturbinski 1975. / 2012.
B: 27,5 MW plinskoturbinski 1975. / 2013.
C: 10,5 MW parnoturbinski 1956. / 2012.
D: 10,5 MW parnoturbinski 1956. / 2013.
Napomena: A i C čine jedan kombi blok, B i D su drugi kombi blok. Svaka plinska turbina može raditi u otvorenom ciklusu.

KTE Jertovec  ima uveden sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14). Politika sprječavanja velikih nesreća nalazi se ovdje.

KTE Jertovec  ima uveden sustav upravljanja kvalitetom i okolišem sukladno normama ISO 9001 i 14001. Politika upravljanja kvalitetom i okolišem nalazi se ovdje. 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016