NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

TE-TO Osijek


Martina Divalta 203, 31000 Osijek
tel.:031 24 30 22 , centrala: 031 24 48 88
fax: 031 50 63 68

   

 

Direktor: Branimir Pašić

Opći podaci:
  • položaj: Osijek
  • tip: kogeneracijska
  • proizvodnja: električne i toplinske energije
  • vrsta goriva:
    • g1: prirodni plin / l.ulje
    • g2: lož ulje / plin
  • ukupna snaga: 89 MWe / 139 MW t +50 t/h
godišnja proizvodnja (na pragu) 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
ogrjevna toplina 215.089 MWh 207.123 MWh 188.468 MWh 188.965 MWh 167.808 MWh 175 GWh
tehnološka para 124.416 t 121.890 t 139.711 t 148.958 t 130.326 t 108.185 t
električna energija 119 GWh 114 GWh 110 GWh 107 GWh 102 GWh 61 GWh

snaga po agregatima tip gorivo godina izgradnje
A: 45 MWe / 110 MW t toplifikacijski blok g2 1985.
B1: 25 MWe / 56 t/h * plinska turbina g1 1976.
B2: 25 MWe * plinska turbina g1 1976.
C: 18 t/h parni kotao g2 1976.
D: 18 t/h parni kotao g2 1976.
E: 18 t/h parni kotao g2 1976.
Napomena: * plinske turbine mogu raditi alternativno na kotao na otpadnu toplinu KNOT

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

TE-TO Osijek ima uveden sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14). Politika sprječavanja velikih nesreća nalazi se ovdje.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016