NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

TE-TO Sisak


TE-TO Sisak ,Industrijska cesta  10 , 44010 Sisak,
tel.: 044 51 40 00, tajništvo: 044 53 42 39, fax: 044 53 21 83
   

Direktor: Matija Horžić

Opći podaci:

  • položaj: Sisak, Čret, četiri kilometra nizvodno od Siska na desnoj obali Save
  • tip : kondenzacijska termoelektrana s dva bloka : svaki blok ima dva parna kotla (2x330 t/h, 540°C, 135bara)  i po jednu parnu turbinu sa generatorom (210MW na generatoru, 198 MW na pragu)
  • vrsta goriva: lož ulje, prirodni plin ili kombinirano
  • ukupna snaga: 420 MW (2x210 MW) GENERATOR
                              396 MW (2x198 MW) PRAG
  • vrste proizvoda: električna energija, tehnološka para
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2014.
električna energija 0 GWh 100 GWh 89 GWh 24 GWh 0 GWh 214 GWh

tehnološka para
(15 bar, 300°C)

99.262 t 150.399 t 113.717 t 119.713 t 127.117 t 119.833 t

agregat tip godina izgradnje
A 210 MW kondenzacijski 1970.
B 210 MW kondenzacijski 1976.
PK ( pomoćni kotlovi) 2x20 MWt  Plamenocijevni parni kotlovi 1989.

TE-TO Sisak ima uveden sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14). Politika sprječavanja velikih nesreća nalazi se ovdje.

U TE-TO Sisak  2009. godine započela  je izgradnja plinskog kombi kogeneracijskog postrojenja BLOK C  230 MWe + 50 MWt. U studenom 2015. u pokusni je rad pušten plinsko kombi kogeneracijsko postrojenje Blok C  230 MWe + 50 MWt.. Novo postrojenje sastoji se od jedne plinske turbine snage 160 MWe sa vlastitim generatorom, jedne parne turbine snage 80 MWe sa generatorom i kotla utilizatora  na otpadne plinove iz plinske turbine. Parna turbina ima regulirano oduzimanje pare za potrebe napajanja parom toplinskog sustava grada Siska snage 50 MWt.

 

sisak

TE-TO Sisak  ima uveden sustav upravljanja kvalitetom i okolišem sukladno normama ISO 9001 i 14001. Politika upravljanja kvalitetom i okolišem nalazi se ovdje

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016