NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Ispitivanje čvrstih biogoriva


Br. ZNAČAJKE KVALITETE Jedinice ISPITNE METODE
1. Priprema uzorka* ------- HRN EN 14780
2. Određivanje dimenzija mm HRN EN 16127
3. Određivanje mehaničke izdržljivosti peleta mas.% HRN EN 15210-1
4. Određivanje mehaničke izdržljivosti briketa mas.% HRN EN 15210-2
5. Određivanje nasipne gustoće kg/m3 HRN EN 15103
6. Određivanje gustoće čestica g/cm3 HRN EN 15150
7. Određivanje sadržaja ukupne vlage* mas.% HRN EN 14774-1
8. Određivanje vlage analitičkog uzorka* mas.% HRN EN 14774-3
9. Proksimativna analiza TGA*
(vlaga analitičkog uzorka, hlapive tvari, pepeo)
mas.% LECO, IPL. 19, REV. 1
10. Određivanje sadržaja pepela* mas.% HRN EN 14775
11. Određivanje tališta pepela °C CEN/TS 15370-1
12. Gubitak žarenjem mas.% ASTM D 7348
13. Određivanje sadržaja hlapivih tvari* mas.% HRN EN 15148
14. Određivanje sadržaja  C, H, N, O* mas.% HRN EN 15104
15. Određivanje sadržaja ukupnog sumpora mas.% HRN EN 15289
16. Određivanje sadržaja klora mas.% HRN EN 15289
17. Određivanje ogrjevne vrijednost MJ/kg HRN EN 14918
18. Određivanje glavnih i sporednih elemenata
(Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Rb, Sr, Y, Zr, Sn, Ba)
mas.% ED XRF metoda
19. Određivanje elemenata u tragovima
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn)
mg/kg HRN EN 15297

NAPOMENA: *označene su akreditirane metode prema HRN EN ISO/IEC 17025

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016