NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Centralni kemijsko-tehnološki laboratorij (CKTL)


Zagorska 1
10 000 Zagreb
Hrvatska

T/F: + 385 1 309 39 39
e-mail:  cktl@hep.hr
www.hep.hr/proizvodnja

Letak haa

Centralni kemijsko-tehnološki laboratorij (CKTL) se bavi ispitivanjima fizikalno-kemijskih svojstava loživog ulja, ugljena i čvrstih biogoriva.

CKTL je akreditirani laboratorij od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA)  prema zahtjevima međunarodno priznate norme HRN EN ISO/IEC 17025 i jedini je akreditirani laboratorij za ispitivanje svojstava ugljena i čvrstih biogoriva u Hrvatskoj.

Ispitivanja se provode najsuvremenijom opremom po hrvatskim i europskim međunarodnim normama, a prema potrebi razvijaju se vlastite metode.

Naručitelji ispitivanja su unutar HEP grupe, ali ispitivanja se provode i za vanjske naručitelje ispitivanja prema važećem cjeniku laboratorija.

Laboratorij je član Udruge hrvatskih laboratorija- CROLAB te aktivno djeluje unutar Kluba analitičkih laboratorija.

Surađujemo s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu kroz stručne posjete i provedbu vježbi u našem laboratoriju te izradu završnih i diplomskih radova.

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016