NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Zaposlenici


U HEP Proizvodnji d.o.o. na dan 31.12.2015.g. zaposleno je 2.000 radnika (u Sektoru za HE 920, u Sektoru za TE 999, u Uredu direktora 22, u Sektoru proizvodnje 13, u Sektoru za ekonomske poslove 25, u Sektoru za centralizirane nabave i ugovaranja 13, u Sektoru za pravne, kadrovske i opće poslove 7 te u Sektoru za ostale izvore energije 1 zaposleni). što je 184 radnika manje od broja zaposlenih na dan 31.12.2014.g.

Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31.12.2015 g.

Dr. Mr. VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV Ukupno
5 40 378 142 981 15 262 110 11 56 2000

Kvalifikacijska struktura zaposlenih pokazuje da je u HEP-Proizvodnji d.o.o. najveći broj zaposlenih srednje stručne spreme (49,1%). Udio zaposlenika visoke spreme iznosi 18,9%, a više spreme 7,1%, dok je zaposlenih dr. i mr. sc. 2,3%, VKV, KV i PKV radnika 19,2% te NSS i NKV 3,4%.

Dobna struktura zaposlenih na dan 31.12.2015. g.

do 20 20-30 30-40 40-50 50-60 preko 60 Ukupno
0 115 289 621 731 244 2000

Analizom dobne strukture zaposlenika HEP-Proizvodnje d.o.o. i nadalje se uočavaju nepovoljni trendovi, iako se tijekom 2014. godine započelo sa zapošljavanjem određenog broja mlađih radnika i nastavilo tijekom 2015. godine. Vidljivo je da je mlađih od 40 godina 404 zaposlenika ili 20,2%. U odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2014.g. dobna skupina do 40 godina manja je za 7 zaposlenika. U dobnoj skupini starijih od 50 godina je visokih 48,8%, što je strateški problem koji je potrebno sustavno rješavati.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016