NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Osnovni podaci


HEP Proizvodnja proizvodi električnu energiju u 26 hidroelektrana organiziranih u tri proizvodna područja (Sjever, Zapad, Jug) u samostalnom pogonu HE Dubrovnik, te u tri termoelektrane; u četiri termoelektrane-toplane se u spojenim proizvodnim procesima proizvodi električna i toplinska energija. Toplinska energija – ogrjevna toplina i tehnološka para proizvode se uz električnu energiju u četiri pogona: TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb, TE-TO Osijek i TE-TO Sisak.

Raspoloživa snaga na pragu za proizvodnju električne energije za EES RH na početku 2015. godine iznosi 3.552,15 MWe. U odnosu na prethodno razdoblje promjene su :

  • u hidroelektranama (bez AG2 HE Dubrovnik) 2.074,35 MWe (58,4%), na kraju godine je snaga HE Dubrovnik povećana za 18 MWe, snaga HE Zakučac za 3 MWe, dok je snaga HE Peruča smanjena za 1,2 MWe te ukupno snaga HE na kraju godine iznosi 2.094,15 MWe
  • u termoelektranama (bez TE Plomin d.o.o.) je 1.477,80 MWe (41,6%), na kraju godine je snaga TE Sisak uvećana za 235 MWe (blok C) te ukupno snaga TE na kraju godine iznosi 1.712,80 MWe.


Raspoloživi kapaciteti za proizvodnju ogrjevne topline na početku 2015.g. su 1.229 MWt, a za proizvodnju tehnološke pare 983 t/h, odnosno 803 MWt, dok na kraju godine raspoloživi kapaciteti za proizvodnju ogrjevne topline iznose 1.210 MWt (smanjenje na TE-TO Osijek), a za proizvodnju tehnološke pare 978 t/h, odnosno 797 MWt (smanjenje na TE-TO Osijek i povećanje na TE-TO Sisak).

Na dan 01.06.2016. trenutno  instalirane snage na pragu u protočnim hidroelektranama je 472,4 MW , akumulacijskim uključivo i generatore reverzibilnih  elektrana 1726,7 MW,  dok je instalirana snaga na pragu termoelektrana sa TE Plomin d.o.o.  1896,8 MW.
Na dan 01.06 .2016 proizvodni kapacitet ogrijevne topline je 1287,22 MWt a tehnološke pare 1048 t/h ili 857 MWt.

 

  
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016