NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Hidroelektrane


SEKTOR ZA HIDROELEKTRANE
Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB
tel: 01 63 22 944
fax: 01 61 71 197

U strukturi elektroenergetskog sustava, više od polovice izvora čine hidroelektrane. Hrvatska zbog toga spada među vodeće zemlje u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

Danas je u Hrvatskoj u pogonu 26 hidroelektrana, akumulacijskog i protočnog tipa, a raspoređene su u tri proizvodna područja (HE Dubrovnik je samostalni pogon).

Sve hidroelektrane HEP-a dobile su certifikat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, te sve hidroelektrane imaju uveden sustav upravljanja kvalitetom i okolišem sukladno normama ISO 9001:2015 i 14001:2015. 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016