NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Pogon HE Dubrovnik


dr. Ante Starčevića 7, 20000 Dubrovnik
tel: 020 46 86 00, fax: 020 42 29 78
     

Hidroelektrane sliva rijeke Trebišnjice nalaze se u dvije države: u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a HE Dubrovnik je posljednja stepenica tog hidroenergetskog sustava. HE Dubrovnik koristi vodu rijeke Trebišnjce iz akumulacijskog jezera Bileća, nastalo izgradnjom brane Grančarevo. Zahvat vode za HE Dubrovnik ostvaren je izgradnjom brane Gorica, koja stvara kompenzacijski bazen. Brana Gorica nalazi se nizvodno od HE Trebinje, tako da je doljnja voda HE Trebinje i gornja voda HE Dubrovnik. Elektrana je planirana u dvije faze: izgrađena je prva, a i neki objekti druge faze. U periodu od 2011.- 2016. godine hidroelektrana je revitalizirana s povećanjem snage agregata s 108 na 126 MW.

Direktor: Ivo Miletić, dipl.ing.

HE Dubrovnik
Opći podaci:

 • položaj: Plat kod Cavtata, 550 m od mora, akumulacija u Bosni i Hercegovini, koristi vode Trebišnjice
 • tip: akumulacijska
 • godina početka pogona: 1965.
 • ukupna snaga: 126+126 MW

Energetski podaci:

 • instalirani protok: Qi = 90 m3/s (2x45)
 • maksimalni protok: Qmax =105 m3/s (2x52,5)
 • neto pad: H = 272 m
 • maksimalni neto pad: H = 261,2 m
 • instalirana snaga: 252 MW (2x126)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: ('74-'97)
  • ukupno: Emax = 1654 GWh ('78)
  • agregat A: Emax = 830 GWh

ZavreljeHE Zavrelje
Opći podaci:

 • položaj: područje Županije dubrovačko-neretvanske, Mlini, 12 km jugoistočno od Dubrovnika
 • tip: akumulacijska
 • godina početka pogona: 1953.
 • ukupna snaga: 2 MW


Energetski podaci:

 • instalirani protok: Qi = 3 m3/s (2x1,5)
 • neto pad: H = 76 m
 • instalirana snaga: 2 MW (2x1)
 • srednja godišnja proizvodnja: Esr = 4.74 GWh
 • maksimalna godišnja proizvodnja: ('74-'97) Emax = 8 GWh ('79)
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
HE Dubrovnik za HEP 786 GWh za HEP 534,9 GWh za HEP 640 GWh za HEP
786,8
GWh
za HEP
766,2
GWh
za HEP
355,7
GWh
HE Zavrelje 9 GWh 3 GWh 5 GWh - 6,5 GWh 3,6 GWh

  snaga tip turbine godina izgradnje/ revitalizacije
HE Dubrovnik Agregat A 126 MW Francis vertikalna 1965. /R2016
  Agregat B 126 MW Francis vertikalna 1965. /R2013.
HE Zavrelje Agregat A 2.1 MVA Francis dvojna spiralna 1953.
        
 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016