NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

PP HE Jug


Ivana Gundulića 42,21000 SPLIT
tel: 021 40 56 04, 021 40 56 05
centrala: 021 40 56 00
fax: 021 40 55 01
       

Proizvodno područje HE Jug objedinjava hidroenergetski sustav u slivu rijeke Cetine (HE Peruća, HE Orlovac, CS Buško blato, HE Đale, HE Zakučac i HE Kraljevac), slivu rijeke Krke (HE na Krki) te na Gračačkoj visoravni (RHE Velebit).

Akumulacijsko jezero Peruća prvo je veliko akumulacijsko jezero u krškom terenu i prva daljinska akumulacija elektroenergetskog sustava rijeke Cetine. Korisni volumen jezera značajno utječe na izravnavanje protoka Cetine na nizvodnim energetskim stepenicama od Sinjskog polja do Jadranskog mora. Koncentracija pada ostvarena izgradnjom brane Peruća koristi se u pribranskoj hidorelektrani Peruća.

HE Orlovac je visokotlačno derivacijsko postrojenje čiji se objekti nalaze u dvije države: akumulacija s pripadajućim objektima i jedan dio dovodnog tunela su u Bosni i Hercegovini, a drugi dio dovodnog tunela, vodna komora, tlačni cjevovod, strojarnica i odvodni kanal strojarnice su u Republici Hrvatskoj. Osim akumulacije Buško blato, postoji i akumulacija Mandak. Ako je dotok s Livanjskog polja veći od potreba elektrane, reverzibilnim kanalom Lipa-Buško blato prebacuje se u akumulaciju Buško blato pomoću reverzibilnog postrojenja crpne stanice Buško blato.

HE Đale je smještena u kanjonu rijeke Cetine nizvodno od Trilja, a koristi energetski potencijal na padu 21 m između Sinjskog polja i akumulacije Prančevići. Za proizvodnju koristi već regulirane vode rijeke Cetine. Postrojenje HE Zakučac je smješteno na ušću rijeke Cetine u more kod Omiša. Prema snazi i proizvodnji HE Zakučac je najveće postrojenje na slivu rijeke Cetine, na koje otpada približno 69 posto ukupne godišnje proizvodnje. HE Kraljevac se nalazi 21 km od ušća Cetine u more i nakon što je 1932. godine izgrađena druga faza, s ukupnom instaliranom snagom od 67,2 MW u to vrijeme je bila najveća hidroelektrana u ovom dijelu Europe. Nakon puštanja u pogon druge etape HE Zakučac 1980. godine, HE Kraljevac je izgubila svoj raniji značaj.

Reverzibilna hidroelektrana Velebit koristi vode vodotoka Ričice, Opsenice, Otuče i Krivka s Gračačke visoravni.
HE Golubić koristi vodu rijeke Butišnice koja pripada slivu rijeke Krke, a smještena je pokraj Knina u selu Golubić. Nizvodno od Knina nalazi se HE Miljacka koja je nastala kod četiri vodopada: Brljana, Manojlovca, Rošnjaka i Miljacke. HE Jaruga, jedna od najstarijih hidroelektrana u svijetu je posljednja elektrana u slivu rijeke Krke od njenog izvora do mora.

Organizacijski se PP HE Jug sastoji od Centra proizvodnje Jug  i Glavnih  elektrana  RHE Velebit, HE Miljacka,HE Orlovac i HE Zakučac.

Glavna elektrana Miljacka u svom sastavu ima i HE Golubić, MHE Krčić i HE Jarugu. Glavna elektrana Orlovac  u svom sastavu ima HE Peruća i HE Đale. Glavna HE Zakučac u svom satavu ima HE Kraljevac.


Direktor Proizvodnog područja HE Jug je Vice Oršulić. 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016