NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

HE Kraljevac


21255 Zadvarje
tel: 021 72 04 00,
fax: 021 72 91 97
       


HE Kraljevac je prva hidroelektrana na rijeci Cetini izgrađena 1912. godine. Koristi koncentrirani pad slapova Velike i Male Gubavice. Svojedobno je bila najveća hidroelektrana na području tadašnje države.

Pri projektiranju i dimenzioniranju elektrane uzeta je srednji protok od 80 m3/s i iznimno visoka voda od 1200 m3/s. Nakon izgradnje HE Zakučac 1962. godine i završetka druge faze izgradnje HE Zakučac 1980. godine, smanjuje se količina vode koja dolazi u HE Kraljevac, tako da danas koristi vode biološkog minimuma, vode vlastitog međudotoka i preljevne vode HE Zakučac. Srednji protok HE Kraljevac danas je približno 5 m3/s.

Direktor: Joško Kvasina.

Opći podaci:

  • položaj: područje Županije splitsko-dalmatinske na rijeci Cetini, kod mjesta Zadvarja
  • tip: derivacijska, protočna
  • ukupna snaga: 46,4 MW

Energetski podaci:

  • instalirani protok: Qi = 55 m3/s
  • konstruktivni pad: Ht = 108 m
  • instalirana snaga turbina: 46,4 MW (2x20,8 + 4,8 )
  • maksimalna godišnja proizvodnja: ('74-'97) Emax = 243 GWh ('78)
  • ukupna snaga: 46,4 MW
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
električna energija 112
GWh
39
GWh
39
GWh
72,1
GWh
77
GWh

agregat tip godina izgradnje
agregat A 20,8 MW Francis-horizontalni 1932.
agregat B 20,8 MW Francis-horizontalni 1932.
agregat C 4,8 MW Francis-horizontalni 1990.

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016