NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Glavna HE Miljacka


22303 Oklaj
tel: 022 34 10 00, fax: 022 34 10 17
       

Direktor: Glavne HE Miljacka je Pere Šimić

Hidroelektrane na Krki obuhvaćaju HE Golubić, HE Miljacka i HE Jaruga.
Golubić

HE Golubić
Opći podaci:

 • položaj: područje Županije šibensko - kninske na rijeci Butišnici
 • tip: derivacijska
 • godina početka pogona: 1981.
Energetski podaci:
 • instalirani protok: Qi = 14m3/s (2x7)
 • konstruktivni pad: Ht = 59 m
 • instalirana snaga turbina: 7,5 MW (2x3,75)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: ('81-'97) Emax = 29 GWh ('96)

Miljacka HE Miljacka
Opći podaci:

 • položaj: područje Županije šibensko-kninske na rijeci Krki, 15 km nizvodno od Knina
 • tip: derivacijska
 • godina početka pogona: 1906.

Energetski podaci:

 • instalirani protok: Qi = 30m3/s (3x8 + 1x6)
 • konstruktivni pad: Ht = 102 m
 • instalirana snaga turbina: 24 MW (3x6,4 + 1x4,8)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: ('81-'97) Emax = 147 GWh ('74)

Jaruga HE Jaruga
Opći podaci:

 • položaj: područje županije Šibensko-kninske na rijeci Krki, kod Skradinskog buka
 • tip: derivacijska
 • godina početka pogona: 1903.

Energetski podaci:

 • instalirani protok: Qi = 31 m3/s (2x15.5)
 • konstruktivni pad: Ht = 24,4 m
 • instalirana snaga turbina: 7,2 MW (2x3,6)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: ('81-'97) Emax = 41 GWh ('74)
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
HE Golubić 29 GWh 13 GWh 12 GWh 25,3 GWh 20 GWh 18 GWh
MHE Krčić 1 GWh 1 GWh 1 GWh 1,4 GWh 2 GWh 1 GWh
HE Miljacka 122 GWh 63 GWh 51 GWh 51 GWh 93 GWh 95 GWh
HE Jaruga 33 GWh 17 GWh 24 GWh 24 GWh 35 GWh 20 GWh

HE Golubić
snaga tip godina
Izgradnje
agregat A 3,75 MW Francis 1981.
agregat B 3,75 MW Francis 1981.
MHE Krčić
agregat A 0,375 MW Francis 1988.
HE Miljacka
agregat A 6,4 MW Francis 1956.
agregat B 4,8 MW Francis 1906.
agregat C 6,4 MW Francis 1956.
agregat D 6,4 MW Francis 1956.
HE Jaruga
agregat A 3.6 MW Francis 1936.
agregat B 3.6 MW Francis 1936.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016