NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Glavna HE Orlovac


Banski prolaz 1, 21230 Sinj
tel: 021 70 84 53,
fax: 021 82 13 40
       

Direktor: Josip Macan.

Organizacijski Glavna HE Orlovac sastoji se i od HE Peruća i HE Đale.

Opći podaci:

 • položaj: Ruda-općina Otok, Splitsko-dalmatinska županija, dijelom u Republici Bosni i Hercegovini
 • tip: akumulacijska
 • godina početka pogona: 1973.
 • ukupna snaga: 249 MVA
Energetski podaci:
 • instalirani protok: Qi = 70 m3/s (3x23,3)
 • konstruktivni pad: Ht = 380 m
 • instalirana snaga turbina: 237 MW (3x79)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: (1973. - 2007.) Emax = 814 GWh ('80)
 • srednji energetski ekvivalent: 1,1 m3/kWh
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 572 GWh 420 GWh 127
GWh
514,1
GWh
327
GWh
395
GWh

HE Orlovac snaga tip godina izgradnje
agregat A 79 MW Sinkroni Končar generator pogonjen Francis turbinom proizvođača Litostroj; vertikalna izvedba. 1973.
agregat B 79 MW
agregat C 79 MW
CS Buško Blato 10.5 / -10.2 MW 3 crpno-turbinska (reverzibilna agregata) 1973.

HE Peruća

Opći podaci:

 • položaj: područje Županije splitsko-dalmatinske na rijeci Cetini
 • tip: pribranska s akumulacijskim jezerom
 • godina početka pogona: 1960.
 • godina početka revitalizacije: 2002.
 • godina završetka revitalizacije: 2008.
 • ukupna snaga: 60 MW
 • agregat A: 30 MW (uključen u pogon 2005.)
 • agregat B: 30 MW (uključen u pogon 2007.)
Energetski podaci:
 • instalirani protok: Qi = 120 m3/s (2x60)
 • konstruktivni pad: Ht = 47 m
 • maksimalni pad: Hmax= 56,5 m
 • snaga turbina kod konstr. pada: 24,7 MW
 • snaga turbina kod max. pada: 61,4 MW (30,7 + 30,7 MW)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: (1974.-2010.) Emax = 203 GWh (2010.)
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija

203
GWh

86
GWh
56
GWh
179
GWh
176
GWh
129
GWh

agregat tip godina
izgradnje
A 30 MW Franciss turbina
Q i = 60 m3 /s H max n = 56,5 m, Pi=30,7 MW
2005.
Sinkroni generator
Sn = 34 MVA Un = 10,5 kV cos f = 0,9
B 30 MW Franciss turbina
Q i = 60 m3 /s H max n = 56,5 m, Pi=30,7 MW
2007.
Sinkroni generator
Sn = 34 MVA Un = 10,5 kV cos f = 0,9

HE Đale

Opći podaci:

 • položaj: područje Županije splitsko-dalmatinske, na rijeci Cetini
 • tip: pribranska akumulacijska
 • ukupna snaga: 40.8 MW
Energetski podaci:
 • instalirani protok: Qi = 220m3/s (2x110)
 • konstruktivni pad: Ht = 21 m
 • instalirana snaga turbina: 40,8 MW
 • srednji energetski ekvivalent: 0,05 kWh/m3
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 208 GWh 103 GWh 78
GWh
171.9
GWh
126
GWh
121
GWh

agregat tip godina
izgradnje
agregat A.20.4 MW kaplan 1989.
agregat B 20.4 MW kaplan 1989.
 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016