NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

RHE Velebit


23450 Obrovac
tel: 023 68 90 25, 023 68 92 25
fax: 023 68 90 66

       

RHE Velebit je reverzibilna hidroelektrana. Nalazi se na rijeci Zrmanji 10 km uzvodno od Obrovca. Za proizvodnju električne energije koristi vodne tokove na Gračačkom polju i to: Opsenice, Ričice, Otuče i potoka Krivka. U crpnom pogonu RHE Velebit uz vodu navedenih rječica koristi i vode rijeke Zrmanje. U tom slučaju, koristeći noćni višak energije, crpi vodu iz donjeg bazena Razovac u gornji bazen Štikada da bi se ponovno ta ista voda koristila za proizvodnju električne energije.

Direktor: Nikša Vrkić

Opći podaci:

 • položaj: Zadarska županija, strojarnica je smještena uz rijeku Zrmanju
 • tip: reverzibilna /akumulacijska
 • ukupna snaga: 276/240MW

Energetski podaci:

 • instalirani protok:
  • Qi = 60m3/s (2x30) (u turbinskom radu)
  • Qi = 40m3/s (2x20) (u crpnom radu)
 • konstruktivni pad: Ht = 517 m (u turbinskom radu), Hc = 559 m (u crpnom radu)
 • instalirana snaga turbina: 276 MW (2x138)
 • instalirana snaga crpki: 240 MW (2x120)
 • srednji energetski ekvivalent: 1,25 kWh/m3
godišnja proizvodnja (na pragu) 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Generatorski rad 628 GWh 242,588 GWh  470
GWh 
635,2
GWh 
584
GWh 
421
GWh 
Motorski rad 139,2 GWh 183,624
GWh
228.7
GWh
143
GWh
167,7
GWh
232
GWh

agregat tip godina
izgradnje
A 138 MW Jednostepena crpka - turbina
Sinkroni motor - generator
1984.
B 138 MW Jednostepena crpka - turbina
Sinkroni motor - generator
1984.

 

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016