NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Glavna HE Zakučac


21310 Omiš
tel: 021 73 70 29,
fax: 021 73 70 48
     


HE Zakučac je izgrađena u doljnjem toku rijeke Cetine, kod Omiša. Najveće je postrojenje na slivu rijeke Cetine, a po instaliranoj snazi i po mogućoj proizvodnji električne energije najveća je hidroelektrana u Hrvatskoj.

Direktor: Ivica Marušić

Organizacijski Glavna HE Zakučac sastoji se i od HE Kraljevac.

Opći podaci:
 • položaj: područje Županije splitsko-dalmatinske, općina Omiš na rijeci Cetini kod Omiša
 • tip: derivacijska
 • godina početka pogona:
  • Zakučac I -1961.
  • Zakučac II -1980.
 • ukupna snaga: 486 MW
Energetski podaci:
 • instalirani protok: Qi = 220 m3/s (2x50 + 2x60)
 • konstruktivni pad: Ht = 250,4 m
 • instalirana snaga turbina: 486 MW (2x108 + 2x135)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: (1980.-2008.) Emax = 2056 GWh (1980.)
 • srednji energetski ekvivalent: 0,6 m3/kWh
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija

2.430 GWh

1.119 GWh 827
GWh
2127,3
GWh
2004
GWh
1528
GWh

agregat turbine godina izgradnje / revitalizacije

A 144 MW *

Francis

1961. / 2013.

B 108 MW *

Francis

1962. / 2014.

C 135 MW

Francis

1979. / 2015.

D 135 MW

Francis

1980.

                     * agregati u revitalizaciji

HE Kraljevac

Opći podaci:

 • položaj: područje Županije splitsko-dalmatinske na rijeci Cetini, kod mjesta Zadvarja
 • tip: derivacijska, protočna
 • ukupna snaga: 46,4 MW

Energetski podaci:

 • instalirani protok: Qi = 55 m3/s
 • konstruktivni pad: Ht = 108 m
 • instalirana snaga turbina: 46,4 MW (2x20,8 + 4,8 )
 • maksimalna godišnja proizvodnja: ('74-'97) Emax = 243 GWh ('78)
 • ukupna snaga: 46,4 MW
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 112
GWh
39
GWh
39
GWh
72,1
GWh
77
GWh
50
GWh

agregat tip godina izgradnje
agregat A 20,8 MW Francis-horizontalni 1932.
agregat B 20,8 MW Francis-horizontalni 1932.
agregat C 4,8 MW Francis-horizontalni 1990.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016