NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

HE Čakovec


Lokacija: Orehovica, Ulica Nikole Tesle 31, 40322 Orehovica
Poštanska adresa: Čakovec pp 1
tel.: 042 40 82 00,
fax: 042 40 82 08
     

HE Čakovec je prva hidroelektrana u Hrvatskoj s cijevnim turbinama u strojarnici. To je višenamjensko postrojenje koje koristi potencijal rijeke Drave za proizvodnju električne energije, štiti taj prostor od poplava, poboljšava opskrbu vodom i odvodnju, omogućuje gravitacijsko natapanje poljoprivrednih površina uz dovodni kanal te omogućuje uvjete za razvoj športa i rekreacije.

Opći podaci:

  • položaj: područje županija: Međimurske i Varaždinske
    dionica rijeke Drave Varaždin - Hrženica r.km 288do r.km 267
  • tip elektrane: derivacijska s akumulacijom za dnevno i djelomično tjedno uređenje dotoka
  • ukupna snaga: 76 MW

Energetski podaci :

  • instalirani protok: Qi = 500m3 /s
  • bruto pad za: Qi , H = 17,5m
  • maksimalna snaga: Pmax = 76 (2x38) MW
  • koristan volumen akumulacije: 10,5 hm3
snaga tip godina
izgradnje
A : 38 MW cijevni agregat 1982.
B : 38 MW cijevni agregat 1982.
C: 1,1 MW cijevni agregat 1982.
D : 0,34 MW Kaplan 1983.

godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 403 GWh 308 GWh 378 GWh 427 GWh 511
GWh
316
GWh
 
 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016