NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

PP HE Sjever


Međimurska 26 c, 42000 VARAŽDIN
centrala: 042 40 80 00
fax: 042 40 80 88
     

Rijeka Drava ukupne je slivne površine 42 238 km2 , a protječe kroz pet europskih država. Njena duljina u Hrvatskoj je 323 km.

Na Dravi su izgrađene tri hidroelektrane: HE Varaždin (1975. godine), HE Čakovec (1982. godine) i HE Dubrava (1989. godine). Hidroelektrane su višenamjenske, a glavne namjene su: proizvodnja električne energije, opskrba vodom, obrana od poplava, zaštita zemljišta od izjedanja (erozije), navodnjavanje, odvodnja, promet.

Hidroelektrane su niskotlačne, derivacijske i s akumulacijama za potpuno dnevno i djelomično tjedno izravnanje. Sve tri hidroelektrane imaju mali agregat (proizvodnu jedinicu biološkog minimuma smještenu na brani). Osim toga, HE Čakovec ima jednu, a HE Dubrava dvije male proizvodne jedinice na lijevom drenažnom jarku. Radom sve tri hidroelektrane upravlja se daljinski iz jednog središta, iz tzv. Komande lanca smještene u Varaždinu.

Time se ostvaruje:

  • povećanje proizvodnje električne energije optimizacijom korištenja voda,
  • povećanje pogonske spremnosti agregata planiranjem termina i trajanja poslova održavanja,
  • sigurno provođenje velikih vodnih valova kroz sustav hidroelektrana.

Organizacijski se PP HE Sjever sastoji od Centra proizvodnje Sjever i grupe elektrana HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava u okviru Glavne HE Drave.

Direktor Proizvodnog područja HE Sjever je Miljenko Brezovec, a direktor GHE Drave Tomislav Pintarić.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016