NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

HE Dubrava


Lokacija: Sveta Marija, Glavna 70, 40326 Sveta Marija,
Poštanska adresa: 40326 Sveta Marija
tel: 042 40 83 00,
fax: 042 40 83 08

     

HE Dubrava je višenamjenska protočno derivacijska hidroelektrana dravskog sliva koja predstavlja posljednju stepenicu na dionici Drave od granice Slovenije do utoka Mure. Koristi potencijal rijeke Drave za proizvodnju električne energije, povećava zaštitu od poplava, poboljšava odvodnju, omogućuje gravitacijsko natapanje poljoprivrednih površina te omogućuje uvjete za razvoj športa i rekreacije.

Opći podaci:

  • položaj: područje županija: Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke, dionica rijeke Drave Hrženica - D.Dubrava r.km 267 do r.km 242
  • tip elektrane: derivacijska s akumulacijom za dnevno i djelomično tjedno uređenje dotoka
  • ukupna snaga: 76 MW

Energetski podaci:

  • instalirani protok: Qi = 500m3 /s
  • bruto pad za: Qi , H= 17,5m
  • maksimalna snaga: Pmax = 76 (2x38)MW
  • koristan volumen akumulacije: 16,6 hm3
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 375 GWh 325 GWh 387 GWh 418
GWh
511
GWh
350
GWh

agregat tip godina izgradnje
A 38 MW cijevni 1989.
B 38 MW cijevni 1989.
C 1,1 MW cijevni 1989.
D 0,34 MW Kaplan 1991.
E 0,34 MW Kaplan 1991.


 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016