NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

HE Varaždin


Lokacija: Sračinec, Dravska 135, 42209 Sračinec
Poštanska adresa: Međimurska 26c, 42000 Varaždin
tel: 042 40 81 00,
fax: 042/ 40 81 08

     


HE Varaždin je najstarija višenamjenska hidroelektrana Dravskog sliva u Hrvatskoj. To je najuzvodnija elektrana koja koristi potencijal rijeke Drave za proizvodnju električne energije, povećava zaštitu od poplava, omogućuje gravitacijsko natapanje poljoprivrednih površina uz dovodni kanal, te omogućuje uvjete za razvoj športa i rekreacije.

   

Opći podaci:

  • položaj: područje Varaždinske županije (akumulacijsko jezero je manjim dijelom u Republici Sloveniji), dionica rijeke Drave Ormož - Varaždin r.km 309 do r.km 288
  • tip elektrane: derivacijska s akumulacijom za dnevno uređenje dotoka
  • ukupna snaga: 94 MW

Energetski podaci :

  • instalirani protok: Qi = 500 m3
  • bruto pad za: Qi, H=21,9 m
  • maksimalna snaga: Pmax = 94 MW (2x47)
  • koristan volumen akumulacije: 2,8 hm3
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 498 GWh 405 GWh 457 GWh 522
GWh
636
GWh
421
GWh

agregat tip godina izgradnje
A 47 MW kaplan 1975.
B 47 MW kaplan 1975.
C 0,58 MW cijevni 1976.

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016