NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

PP HE Zapad


Eugena Kumičića 13, 51000 RIJEKA
centrala: 051 40 84 00
fax: 051 21 65 17
     

Proizvodno područje Zapad obuhvaća hidroelektrane koje koriste vode rijeke Kupe (HE Ozalj), Ogulinske Dobre i Zagorske Mrežnice (HE Gojak), Lokvarke, Križ potoka, Ličanke, Lepenice, Kostanjevice, Potkoša i ostatka Ličanke do CS Lič te potoka Benkovac (hidroenergetski sustav Vinodol), Rječine (HE Rijeka) i Like i Gacke (hidroenergetski sustav Senj). Na rijeci Dobri 2010. godine u probni pogon je puštena (HE Lešće), snage 41,4 MW.

Rijeka Kupa izvire na sjevernoistočnoj strani Risnjaka i utječe u rijeku Savu kod Siska. Njeni glavni pritoci su: Kupica, Dobra, Korana s Mrežnicom i Glina. Na cijelom slivu su izgrađene tri spomenute hidroelektrane.

Hidroenergetski sustav Vinodol je prilagođen potrebama HE Vinodol. Zahvat HE Vinodol je u akumulacijskom jezeru Bajer u koji se skuplja voda iz izvora Velike Ličanke i potoka Kostanjevica te iz akumulacijskih jezera Lokvarka (kroz postrojenja CHE Fužine na akumulaciji Bajer) i Lepenica (kroz postrojenja RHE Lepenica na akumulaciji Lepenica). Navedena postrojenja CHE Fužine, odnosno RHE Lepenica, u turbinskom režimu rada dobavljaju vodu iz akumulacija Lokvarka, odnosno Lepenica, u akumulaciju Bajer, a u crpnom režimu rada, kod velikih dotoka i da se spriječi preljev na brani Bajer, prebacuju vodu u suprotnim smjerovima (iz akumulacije Bajer u akumulacije Lokvarka odnosno Lepenica). Crpnom stanicom Križ se u akumulaciju Lokvarka ubacuju vode potoka Križ, a crpnom stanicom Lič u glavni dovod se ubacuje dio voda Ličanke i vode iz akumulacije Potkoš. U cjevovod Lič se dovode i vode potoka Benkovac.

Na Rječini kod sela Grohovo je betonska gravitacijska brana, gdje je ostvaren zahvat za HE Rijeka i akumulacijski bazen.

Hidroenergetski sustav Senj koristi vodni potencijal Like i Gacke. Osnovna koncepcija tog sustava je prevođenje vode rijeke Like u rijeku Gacku, dovođenje zajedničkim derivacijskim sustavom kroz Gacko polje i Velebit na njegovu primorsku stranu i energetsko korištenje u HE Senj.

HE Sklope, kao dio sustava HE Senj, pribransko je postrojenje koje koristi vodni potencijal rijeke Like.

Organizacijski se PP HE Zapad sastoji od Centra proizvodnje Zapad  i Glavnih  elektrana:  HE Senj, HE Vinodol i HE Gojak. Glavna elektrana Senj u svom sastavu ima i HE Sklope.
Glavna elektrana Vinodol u svom sastavu ima HE Rijeka i HE Gorski kotar. HE Gorski kotar sastoji se CHE Fužine, RHE Lepenica i HE zeleni Vir.


Direktor Proizvodnog područja HE Zapad je Neven Mudrovčić.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016