NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Glavna HE Gojak


Ulica bana Josipa Jelačića 4a, 47300 Ogulin
tel: uprava: 047 52 24 66; pogon: 047 52 28 33
fax: 047 52 29 49
     

Direktor: Milan Sabljak.

Organizacijski Glavna HE Gojak sastoji se i od pogona HE Lešće i HE Ozalj.

Opći podaci:

 • položaj: brane su na rijekama Ogulinskoj Dobri i Zagorskoj Mrežnici , a strojarnica je na Gojačkoj Dobri
 • tip: akumulacijsko / protočna
 • ukupna snaga: 55,5 MW
  gojak

 

Energetski podaci :

 • instalirani protok: Qi = 57 m3/s (3x19)
 • neto pad: H = 118 m
 • instalirana snaga: 55,5 MW (3x18,5)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: ('59-'08) Emax = 280 GWh ('10)
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 280 GWh 126 GWh 175 GWh 255 GWh 316 GWh 179 GWh

agregat tip godina
izgradnje/revitalizacije
A 16/18,5 MW turbina - Francis, vertikalna,
generator - trofazni,sinkroni
1959./2006.
B 16/18,5 MW turbina - Francis, vertikalna,
generator - trofazni,sinkroni
1959./2006.
C 16/18,5 MW turbina - Francis, vertikalna,
generator - trofazni,sinkroni
1959./2005.

HE Lešće

Opći podaci:

 • položaj: Karlovačka županija, na slivu rijeke Kupe, na rijeci Gojačka Dobra koja nastaje od rijeka Ogulinske Dobre i Zagorske Mrežnice, pregrađenih branama Bukovnik i Sabljaci u funkciji HE Gojak (u gornjem toku Gojačke Dobre lijevi pritok je potok Ribnjak, a desni potok Bistrac; utok Gojačke Dobre u Kupu je kod sela Mahično, pet kilometara uzvodno od Karlovca.
 • tip: akumulacijsko/protočnaLesce
 • ukupna snaga: 42,29 MW
 • izgradnja je započeta 2005. godine

Energetski podaci :

 • instalirani protok:Qi = 2 x 60 m3/s + 2,7 m3/s
 • neto pad:H = 38,18 m
 • instalirana snaga:42,29 MW
 • maksimalna godišnja proizvodnja: Emax = 52 GWh
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 31
GWh
52
GWh
77
GWh
110,6 GWh 144 GWh 80 GWh
El energija ABM - - - 7,5 GWh 7,5 GWh 7,6 GWh

agregat tip godina
izgradnje/revitalizacije
2 x 20,6 MW Turbina Francis, vertikalna 2010.
ABM 1,09 MW Turbina Francis, vertikalna 2010.

HE Ozalj

Opći podaci:

 • područje: Županija karlovačka, na rijeci Kupi, u Ozlju
 • tip: protočna
 • ukupna snaga: 5,5 MW

Energetski podaci:

 • instalirani protok: Qi = 85 m3/s (3 x 17 + 2 x 17)
 • neto pad: H = 9,2 m
 • instalirana snaga: 5,5 MW (3 x 1,1 + 2 x 1,1)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: ('74-'97) Emax = 28 GWh ('84)
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
električna energija 26
GWh
17
GWh
21
GWh
25,6
GWh
32
GWh
23
GWh

agregat tip godina
izgradnje
agregat I - 1,1 turbina - Francis, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1913.
agregat II - 1,1 turbina - Francis, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1908.
agregat III - 1,1 turbina - Francis, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1908.
agregat IV - 1,1 turbina - Kaplan, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1952.
agregat V - 1,1 turbina - Kaplan, vertikalna
generator -trofazni,sinkroni
1952.
 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016