NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

HE Lešće


Gorinci
47262 Generalski Stol
tel 047 843761
fax 047 843760

  Certifikat  

Direktor: Milan Sabljak

Opći podaci:

  • položaj: Karlovačka županija, na slivu rijeke Kupe, na rijeci Gojačka Dobra koja nastaje od rijeka Ogulinske Dobre i Zagorske Mrežnice, pregrađenih branama Bukovnik i Sabljaci u funkciji HE Gojak (u gornjem toku Gojačke Dobre lijevi pritok je potok Ribnjak, a desni potok Bistrac; utok Gojačke Dobre u Kupu je kod sela Mahično, pet kilometara uzvodno od Karlovca.
  • tip: akumulacijsko/protočnaLesce
  • ukupna snaga: 42,29 MW
  • izgradnja je započeta 2005. godine

Energetski podaci :

  • instalirani protok:Qi = 2 x 60 m3/s + 2,7 m3/s
  • neto pad:H = 38,18 m
  • instalirana snaga:42,29 MW
  • maksimalna godišnja proizvodnja: Emax = 52 GWh
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
električna energija 31
GWh
52
GWh
77
GWh
110,6 GWh 144 GWh
El energija ABM - - - 7,5 GWh 7,5 GWh

agregat tip godina
izgradnje/revitalizacije
2 x 20,6 MW Turbina Francis, vertikalna 2010.
ABM 1,09 MW Turbina Francis, vertikalna 2010.
 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016