NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Glavna HE Senj


dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj
tel. 053/851-402
fax.053/881-386

     

Direktor: Dario Škrgatić.

Napomena: U sklopu Glavne HE Senj se organizacijski nalaze elektrane HE Senj  i HE Sklope.


HE Senj

Opći podaci:

 • položaj: područje Županije ličko-senjske na obali Jadranskog mora u blizini mjesta Sv. Juraj.
 • tip: derivacijska
 • godina početka pogona: 1965.

Energetski podaci :

 • instalirani protok: Qi = 60 m3/s (3x20)
 • neto pad: H = 410 m
 • instalirana snaga: 216 MW (3x72MW)
 • maksimalna godišnja proizvodnja: (1965. - 2007.): E max = 1305 GWh ('80)

SklopeHE Sklope
Opći podaci:

 • položaj: područje Županije ličko-senjske na rijeci Liki
 • tip: pribranska
 • godina početka pogona: 1970.

Energetski podaci:
 • instalirani protok: Qi = 45 m3/s
 • neto pad: H = 60 m
 • instalirana snaga: 22,5 MW
 • maksimalna godišnja proizvodnja: (1974-2007): Emax = 124 GWh ('80)
godišnja proizvodnja 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
HE Senj  1122
GWh
510,1
GWh
687
GWh
1219,9
GWh
1472
GWh
936
GWh
HE Sklope 95 GWh 37,9 GWh 50 GWh 109,9 GWh 130,2 GWh 79
GWh

HE Senj Akumulacijska
snaga tip godina izgradnje
agregat A1 72 MW Francis vertikalni 1965.
agregat A2 72 MW Francis vertikalni 1965.
agregat A3 72 MW Francis vertikalni 1965.
HE Sklope Akumulacijska
agregat A1 22.5 MW Francis vertikalni 1970.

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016