NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

Termoelektrane


SEKTOR ZA TERMOELEKTRANE
Ulica grada Vukovara 37, 10000 ZAGREB
tel: 01 61 31 691, centrala: 01 63 22 111
fax: 01 61 31 979

U vlasništvu HEP-a je sedam termoelektrana, s tim da su TE Rijeka, TE Plomin 1 i KTE Jertovec kondenzacijske za proizvodnju električne energije, a TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb, TE-TO Osijek i TE-TO Sisak, su termoelektrane toplane u kojima se u spojenom procesu proizvodi električna i toplinska energija. Kao pogonsko gorivo koriste loživo ulje, prirodni plin i ugljen.

TE Plomin d.o.o. 100% vlasnik Bloka 2 TE Plomin, a HEP d.d. je 100% vlasnik TE Plomin d.o.o., a temeljem vlasništva polovice NE Krško, hrvatskom elektroenergetskom sustavu raspoloživo je na pragu 338 MW.

 

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016