NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP-Proizvodnja d.o.o.
   
 
 

TE Plomin


Plomin Luka, Plomin luka 51
tel.: 052 86 34 81, faks: 052 86 34 91
centrala: 052 86 61 00

   

 

 

Direktor:  Mihajlo Mirković.

Opći podaci:

  • položaj: Luka Plomin
  • naziv: TE Plomin: TE Plomin 1 i TE Plomin 2*
  • tip elektrane: kondenzacijska termoelektrana s dva bloka: svaki ima kotao i po jednu parnu turbinu
  • vrsta goriva: ugljen
  • ukupna snaga: 330 MW
  • vrste proizvoda: električna energija
Godišnja
proizvodnja
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Snaga
agregata
Tip Godina
izgradnje
TE Plomin 1 641 GWh 786 GWh 652
GWh
736 GWh 693 GWh 794 GWh A 115 MW kondenzacijski 1969.
TE Plomin 2 1.511 GWh 1.545 GWh 1.372 GWh 1448,1 GWh 1295 GWh 1441 GWh B 210 MW kondenzacijski 2000.

Napomena: *Tvrtka TE Plomin d.o.o. (u vlasništvu HEP-a d.d.) vlasnik je bloka TE Plomin 2, a proizvodnju i održavanje obavlja HEP Proizvodnja d.o.o.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

TE Plomin ima uveden sustav upravljanja sigurnošću sukladno Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14). Politika sprječavanja velikih nesreća nalazi se ovdje.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 61 71 084 , fax: + 385 1 61 72 016